Kommune ansøgning

Hjælp til ansøgning ved kommunen

 

Langt de fleste cykler fra Jørn Iversen er godkendt som et medicinsk produkt – dette betyder, at cyklerne overholder de høje krav, som der skal til for
at cyklerne kan bevilliges af kommunerne som et hjælpemiddel. Men hvordan gør man så det? På denne side har vi oplistet nogle vigtige pointer i
forbindelse med ansøgningen hos kommunen.

Hvem kan søge?

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis hjælpemidlet:

 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 3. er nødvendigt for at den pågældende kan udføre et erhverv.
 
Det er kommunen der afgør om du er berettiget til et hjælpemiddel, så det er hos dem, du skal rette henvendelse.
Senior female typing on laptop keypad

Hvordan søger man?

Hvis du eller den du ansøger til, har tilknytning til et kommunal eller regional institution, kan du med fordel kontakte personalet, da de ofte vil kunne være behjælpelige med ansøgningsprocessen. 

Hvis ikke, skal du  søge ved at udfylde et digital ansøgningsskema med dit MitID på borger.dk

På nedenstående knap finder du en selvbetjeningsguide til, hvordan du søger via borger.dk

Selve ansøgningen

Det er vigtigt at være tydelig i sin argumentation, når man søger en 3-hjulet cykel. Er nogle af nedenstående pointer gældende for dig, så husk at nævne dem i din ansøgning.

 

 1. Cyklen vil give dig et mulighed for at opretholde din livssituation, således du kan leve på lige fod med andre på samme alder og i samme livssituation
 2. Øgning af aktionsradius, så du kan bevæge dig rundt i nærområdet og derved forsætte til dine sociale- og fritidsaktiviteter.
 3. At cyklen gør dig selvhjulpen og at du derved kan aflaste hjælp udefra, dette kan være nære relationer, men også flextrafik. Dette kan være i forbindelse med indkøb, frisør, fysioterapi m.m.
 4.  Hvis sekundære helbredsmæssige forhold kan forbedres, f.eks. diabetes, smerter ect. Her kan lægges vægt på, hvis man kan undgå yderligere hjælp fra kommunen.  
 
 

Valg af cykel

Hos os laver vi altid afprøvninger før et evt. salg. Vi har et godt samarbejde med kommunerne rundt om i Danmark. Om man prøver cyklen før en ansøgning eller efter er smag og behag. Følgende betragtninger er vigtige at overveje, når man vælger cykel:

 1. På- og afstigning (hvis der er balanceproblemer, er det vigtig med en lav indstigningshøjde)
 2. Er det behov for bespænding af fødder eller overkrop
 3. Sørg for at afprøve cyklen på forskellige terræn. Føler du dig sikker på cyklen?
 4.  Sørg for at lave sving med cyklen, både små, men også U-vendinger. Bliver du udfordret på balance, armkræfter ect.?
 5. Sørg for at afprøve bremse – hvordan føles det for fingre, håndled , fødder ect.